Popis projektu

Boli sme prizvaný na stavbu obvodových múrov domu v Senci. Od prvého okamihu sa nejednalo len o zameranie stavby a murovanie. Nič na pláne nám nesedelo. Museli sa nanovo upraviť všetky kvóty obvodových múrov a stien. Toto celé nám zabralo nemálo času. Po odsúhlasení staviteľom, že založili stavbu a následne dom vymurovali.

Po vymurovaní sme stavbu celú upratali a odovzdali ďalším firmám.

Pre našich potencionálnych budúcich zákazníkov, staviteľov, ktorí si čítajú túto referenciu musíme podotknúť, že naša firma nerealizuje len murovanie obvodových múrov. Takto dohodnutá zákazka, murovanie nosného muriva, sa neriadi pravidlami nášho cenníka, ale cenu určujeme individuálne. Je to z toho dôvodu, že stavba obvodových múrov sa vo väčšine prípadov realizuje s kompletnou výstavbou domu a tomu aj zodpovedá cena za m3.

Detaily

Dátum dokončenia:2.12.2022
Zákazník:Stabau
Miesto:Senec
Orientačná cena:2800 - 4600 Eur
Zdieľať