Cenník prác

Posledná aktualizácia cenníka 19.2.2024 (v-3-3). Cenník je platný od 1.1.2023.

0.00


Kontaktné údaje


Všetky ceny sú bez DPH.
* Položky budú účtované na základe reálneho stavu
** Cena materiálu je orientačná.Množstvo materiálu je závislé od kvality a presnosti stavby a povrchu. Materiál bude vyúčtovaný priebežne a po dokončení stavby podľa skutočného stavu.

PROFIWORK si vyhradzuje právo na úpravu cien pre konkrétne cenové ponuky.